Cao Bằng: Có 3 chỗ nghỉ có phòng

Sơn Tùng hotel

No 1, Hong Viet street , Cao Bang, Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam

Dương Hà Hotel Cao Bằng

Số nhà 036, Tổ 16, Phường Sông Bằng, Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam

Jeanne Hotel Cao Bằng

99 Kim Dong, Hop Giang, Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam