Rạch Giá: Có 1 chỗ nghỉ có phòng

Hòa Bình Rạch Giá Resort

Lô A9 3-7 Cô Bắc, khu lấn biển, phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang