Lạng Sơn: Có 1 chỗ nghỉ có phòng

Khách sạn Mường Thanh Grand Lạng Sơn

86 Đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải, Lào Cai.