Phú Thọ: Có 3 chỗ nghỉ có phòng

Tre Nguon Thanh Thuy Resort

Khu 3, Thị Trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam

Tre Nguồn Thanh Thuỷ Resort

Khu 3, Thị Trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

Khách Sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ

Lô CC17, Quảng Trường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ