Trà Vinh: Có 2 chỗ nghỉ có phòng

Lưu Luyến Villa

552 Nguyen Thi Minh Khai, Phường 7, Trà Vinh

Khách Sạn Gia Hòa II

50 Lê Lợi, TP Trà Vinh