Tuyên Quang: Có 1 chỗ nghỉ có phòng

Khách sạn Mường Thanh Grand Tuyên Quang

207 đường Bình Thuận, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, Việt Nam