Vĩnh Long: Có 1 chỗ nghỉ có phòng

Khách sạn Phước Thanh IV Vĩnh Long

116B-118-120 Nguyen Hue, Ward 2, Vĩnh Long, Vĩnh Long, Việt Nam